Obytný dům Ferdinanda Mainxe a Leopolda Poppa

Třípodlažní nárožní bytový dům v blokové zástavě, postavený postavený v roce 1902 podle projektu Ferdinanda Mainxe a Leopolda Poppa. Fasáda domu je bohatě dekorována vegetabilními secesními prvky. Jde o nejvýraznější ostravský příklad secese ovlivněné frankofonním art nouveau.

Obytný a obchodní dům na nárožní parcele blokové zástavby na půdorysu písmene L s mansardovou střechou. Do ulice Nádraží je střecha opatřena oplechovanou věžicí s jehlancovou střechou. V prvním i druhém patře je dům opatřen balkony s kovovým zábradlím s vegetabilními motivy. Nároží domu je zkoseno. Boční průčelí do ulice Žerotínova s mělkými rizality. Rizalit pohledově na pravé straně je v úrovni 1. a 2. patra opatřen arkýřem. Štít rizalitu prolamuje prosklená stěna se vstupem na terasu.

Dispozice domu je dvoutraktová, v zadní části zachováno původní dvojramenné schodiště se zdobeným zábradlím. Podesty a chodby jednotlivých podlaží z umělého kamene. V interiéru se dochovaly původní vchodové dveře s dřevěnými obložkami. 

Dům je výjimečně kvalitní příklad obytného domu s průčelím ve vegetabilní secese z počátku 20. století.

Zdroje a další informace:

 

Dobový pohled do Žerotínovy ulice
Dobový pohled do Žerotínovy ulice