Nájemní dům Nádražní 726/161

Třípatrový městský obytný dům s obchodním parterem se secesní pětiosou fasádou v řadové zástavbě. Dům byl postaven v roce 1909 stavitelem Reichertem. V roce 1927 bylo přistavěno jedno patro.

Jde o nedílnou součást urbanistického souboru Přívozu, který byl jako celek navržen v závěru století architektem Camillo Sittem a realizován v průběhu let 1895 až 1905.

Budova je z doby původní výstavby v této části Přívozu s částečně zachovanou plošně pojatou secesní fasádou. Zajímavým článkem interiéru jsou bytové dveře, které jsou k sobě postavené šikmo. Třetí patro bylo dostavěno v roce 1927.

Zdroje a další informace: