Nová budova hlavní školy v Moravské Ostravě na Zámecké ulici byla vysvěcena a předání k užívání v neděli 4. dubna 1869. Jednopatrovou budovu školy postavil městský stavitel František Böhm v letech 1868-1869. Škola byla chlapecká.

Hlavní škola vznikla v roce 1868 z farní školy a chodili do ní žáci ze širokého okolí. V roce 1870 navštěvovalo školu 753 žáků.

Od 80-tých let 19. století byla škola zvýšena o jedno patro a směrem do Puchmajerovy ulice byla přistavěna nová budova dívčí školy. Škola sloužila českému i německému obecnému i měšťanskému školství. 

Ve 30-tých letech 20. století byla prostřední část budovy zbourána, aby uvolnila místo pro výstavbu obchodního domu Bachner

Budova hlavní školy na Zámecké ulici, cca 1880
Budova hlavní školy na Zámecké ulici, cca 1880

Zdroje: kalendárium města Ostravy