Elektrocentrála koksovny Karolina – jednohalí

Budova elektrárny byla postavena pro potřeby koksovny Karolina v roce 1905 v tradičním tvarosloví průmyslové architektury přelomu století. V roce 1918 byla výroba přesunuta do nové elektrárny, která byla zbořená při likvidaci průmyslového areálu na Karolině.

Objekt protáhlého podélného půdorysu, členěn na delší straně jedním štítem uprostřed. Střešní konstrukce je ocelová příhradová, střecha sedlová s kolmým křížením uprostřed. Zdivo je režné, kombinace červených a bílých cihel. Okna mají půlkruhový záklenkem. Fasáda rytmizována piastry a po výšce dělená římsami. Ve štítech se uplatňuje segmentový oblouk přecházející v římsu. Štíty rámovány jehlancovými a pultovými sloupky.

V roce 2014 prošla elektrárna rekonstrukcí a stala se součástí tzv. Trojhalí Karolina.

Zdroje a další informace:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *