Okresní sociální a zdravotní ústav

Třípodlažní objekt bývalého Okresního sociálního a zdravotního ústavu, postavený v letech 1932 – 1933 podle projektu Ing. Karla Roštíka, který dopracoval s arch. Jaroslavem Stockar-Bernkopfem. Stavbou byl pověřen místní stavitel Karel Gajovský a cena se vyšplhala na zhruba 3,5 milionu tehdejších korun.

Projekt Ing. Roštíka vyhrál v roce 1931 architektonickou soutěž. Autor navrhnul sídlo ústavu jako modernistickou budovu s klasicistní kompozicí. Objekt byl postaven jako dvoupatrová, dvojkřídlá budova se železobetonovým skeletem a plochou střechou. Hlavní křídlo má symetrickou fasádu s centrálním hlavním vstupem. Budova měla původně nepravidelný půdorys písmene L, nyní tvar písmene U. 

Okresní ústav sociálně-zdravotní

Ústav byl dán do provozu začátkem roku 1934 a stal se střediskem spolkové péče. Sídlila zde česká a německá okresní péče o mládež a jejich odbory, Čsl. Červený kříž, Masarykova liga proti tuberkulose, zdravotní poradna „Našim dětem“, spolek pro ozařování umělým sluncem „Solárium“ a jiné.

Druhá světová válka

Po obsazení Ostravy si německá tajná policie v červenci 1939 vyhlídla za své sídlo objekt Zdravotně sociálního ústavu, kde se od září téhož roku definitivně usídlila. V objektu pracovalo průběžně zhruba 70-80 pracovníků. Během šesti let zde celkem působilo několik stovek Gestapáků. Po spojeneckém náletu v srpnu 1944 zvažovalo Gestapo přemístění svého sídla, ale k tomu nedošlo a Gestapo v objektu zůstalo až do evakuace 30. dubna 1945. 

Poválečné využití

Po válce měl v objektu své sídlo Ústav národního zdraví. V roce 2010 se budova stala sídlem Národního památkového ústavu.

V roce 2015 byla ukončena rozsáhlá rekonstrukce. Dispoziční řešení maximálně respektuje původní uspořádání, opraveny nebo odstraněny byly některé novodobé zásahy. Druhotně přistavěné a samostatně řešené jižní křídlo bylo pro potřeby archeologického depozitáře zcela přestavěno. V hlavním vstupu do budovy vzniklo během obnovy i pietní místo s připomenutím obětí ostravského gestapa.

Zdroje a další informace:

FOTOGALERIE

Okresní sociální a zdravotní ústav v Mor. Ostravě (30. léta 20. století)
↑ Okresní sociální a zdravotní ústav v Mor. Ostravě (30. léta 20. století)
Ústav národního zdraví v Ostravě (60. léta 20. století)
↑ Ústav národního zdraví v Ostravě (60. léta 20. století)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *