Obytné domy Severní dráhy Ferdinandovy

Dva řadové čtyřpodlažní nájemní domy s rondokubistickou fasádou, postavené v letech 1921-22 podle projektu Stavebního oddělení Horního inspektorátu Severní dráhy Ferdinandovy. Městské nájemní domy vznikly podle návrhu architekta Karla Josefa Říhy jsou řešené jako jeden celek.

Dispozice obou domů je dvojtraktová. Použití obloučkových dekorativních prvků na fasádě připomíná průčelí domu na Husově 7, které projektoval arch. Pavel Janák a které patřily stejnému vlastníkovi. Bohatěji je zdoben pás nad korunní římsou. Nad oběma krajními osami je trojúhelný profilovaný štít. 

Hlavní vstup do levého domu (č.p. 11) dekorují reliéfy s výjevy z hornického života – vlevo horník ve sloji tlačící vozík a vpravo horník rozmáchlý při rubání uhlí. V přízemí domu č.p. 13 je proražen průchod do dvoru. 

Domy dokládají dobovou činnosti Stavebního oddělení Horního inspektorátu Severní dráhy Ferdinandovy a jsou památkově chráněné. 

Zdroje a další informace:

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *