Nárožní polyfunkční dům postavený v letech 1928-1929 staviteli Franzem Kaymem a Alfonsem Hetmankem jako moderní velkoměstský palác s pasáží a vnější galerií podle projektu vídeňských architektů pro manžele Krestovi. V pasáži fungovala ve 30-tých letech prezentace výrobků ostravských firem. Dnes slouží dům pro potřeby Knihovny města Ostravy.

Moderní stavba vyrostla na dvou parcelách na křižovatce Těšínské ulice (dnes 28. října) a moravského nábřeží řeky Ostravice na místě staršího domu, zvaného Theresienhaus. Na přípravách projektu pracoval od roku 1927 architekt Ignatz Faigl, konečné zadání dostala vídeňská firma výše uvedených architektů. Budova má na dvě nárožní věže různých výšek se středovou patrovou částí, která obě věže spojuje. Ve zvýšeném suterénu byly garáže a sklady, v přízemí průchozí pasáž, v patře sály a v horních patrech prostorné nájemní byty. 

Majitelé si na výstavbu domu, i přes své zámožné postavení, vzali několik úvěrů u různých finančních ústavů. V průběhu času se v domě vystřídalo mnoho živnostníků a firem. Vzhledem k zadluženosti majitelů bylo firmám umožněno provádět dodatečné stavební úpravy.

V roce 1935 se manželé Krestovi dostali do finančních problémů a na dům byl uvalen nucený správce. V roce 1942 prodává Olivie Kresta dům firmě Baťa za 4.662.000 Kčs, čímž vyřešila  dlouhodobé finanční problémy rodiny. Firma Baťa provedla v domě rozsáhlé stavební úpravy a umístila zde těžké gumárenské stroje pro protektorování pneumatik a jinou výrobu gumárenských výrobků, také pro válečné účely. Během bombardování Ostravy v srpnu roku 1944 byla budova poškozena.

V roce 1948 byla budova znárodněna a budovu získal Státní podnik Obnova pro svou výrobu gumárenských produktů. V 70-tých letech 20. století v budově sídlil národní podnik Hydroprojekt. Po sametové revoluci si gumárenskou provozovnu pronajala soukromá společnost Blahut.

Od roku 1992 má budovu v užívání Knihovna města Ostravy. Z výrobních prostor byly odstraněny postupně všechny části gumárenského provozu a provedena nejnutnější rekonstrukce. Rozsáhlá rekonstrukce budovy proběhla v roce 2005. Nyní budovu společně využívají Knihovna města Ostravy a Komorní scéna Aréna. 

Zdroje a další informace: