Nájemní dům Mathiase a Charlotty Schönhofových

Nárožní dvoupatrový nájemní městský dům postavený podle projektu Felixe Neumanna z roku 1898 na jihozápadní straně dnešního Masarykova náměstí.

Nájemní dům byl postaven na nároží dnešní Velké ulice a Masarykova náměstí v letech 1898-99 na místě dvou zbořených měšťanských domů. V přízemí domu byly obchody, v prvním patře domu byla zřízena kavárna Union, jedna z prvních s velkorysými prostory, sloužící zábavě i obchodu. Provozování kavárny nechali majitelé profesionálním kavárníkům. Ve druhém patře byly dva byty – pětipokojový luxusní byt obývali majitelé a čtyřpokojový byt sloužil k nájemnímu bydlení. V podkroví byla krejčovská dílna majitele domu a dvoupokojový byt. 

Dům byl náročně dekorován štukovou výzdobou a to především na uličních fasádách, ve vstupním vestibulu a v prostorách kavárny v 1. patře. Dům reagoval na potřebu „velkoměstské“ architektury a v době vzniku byl vysoce oceňován, obzvláště pak komfortní kavárna. V přízemí byl dům trojtaktový, v dalších patrech dvoutraktový. V přízemí byly při vnějším průčelí umístěny samostatně přístupné obchodní prostory, hlavní vstup do vyšších podlaží byl v levé krajní ose při severní zdi, odkud se vystupovalo 2-ramenným pískovcovým schodištěm.

Poté, co dům r. 1940 získalo do vlastnictví město Ostrava, byl mimo přízemí celý objekt adaptován pro potřeby hudební školy.

Od 50. let 20. století v budově sídlilo Divadlo loutek. Po druhé světové válce byl dům (stejně jako jiné domy v okolí širšího centra města) velice špatně udržován. V roce 1968 byl jeho stav prohlášen za havarijní. V letech 1968-72 proběhla rekonstrukce a adaptace domu pro potřeby Divadla loutek, při níž zanikla část štukové výzdoby a byla upravena dispozice domu. Do prvního patra bylo z nároží v přízemí zřízeno schodiště, mezi 2 a 3 NP byly zúžené stropy v prostoru jeviště, v kavárenských sálech bylo umístěno foyer, hlediště a jeviště. 

  • V roce 1934 byla zřízená kavárna a vinárna Tabarin
  • Během druhé světové války v domě sídlila hudební škola
  • V letech 1953-99 sídlilo v domě loutkové divadlo
  • Do roku 1968 byly v druhém patře kanceláře

V letech 2000-2002 prošla budova celkovou rekonstrukcí. Na sousední parcele byla k domu postavena přístavba v historizujícím stylu, kopírující na fasádě barokní prvky. Touto přístavbou byl porušen princip zástavby původních protáhlých parcel a členění jednotlivých front náměstí úzkými průčelími.

Původní stavba je příkladem novobarokní architektury se secesními prvky. V interiéru částečně dochovaná původní dispozice a zbytky bohaté původní štukové výzdoby, zejména u krajního vstupu z Masarykova náměstí. Vynikající doklad dekorativní výzdoby fasády a částečně i interiéru, ojediněle dochované dílo architekta Felixe Neumanna.

Zdroje a další informace: 

Pohled na roh tehdejšího hlavního náměstí do míst, kde bude postaven Nájemní dům Mathiase a Charlotty Schönhofových (cca 1890)
↑ Pohled na roh tehdejšího hlavního náměstí do míst, kde bude postaven Nájemní dům Mathiase a Charlotty Schönhofových (cca 1890)
Pohled na roh tehdejšího hlavního náměstí na Nájemní dům Mathiase a Charlotty Schönhofových (1900-1910)
↑ Pohled na roh tehdejšího hlavního náměstí na Nájemní dům Mathiase a Charlotty Schönhofových (1900-1910)
Pohled na nájemní dům Mathiase a Charlotty Schönhofových kolem roku 1947
↑ Pohled na nájemní dům Mathiase a Charlotty Schönhofových kolem roku 1947 (archiv města Ostravy)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *