Nájemní domy Eduarda a Alice Zimlichových

Dvojice pětipodlažních nájemních domů s obchodním parterem postavená v letech 1937-38 na parcele ohraničené ulicemi Zahradní, Poštovní a Dvořákovy. Objekty jsou postavené ve funkcionalistickém stylu. Konstrukci tvoří vyzdívaný železobetonový skelet. Fasádu tvoří v parteru keramický obklad, výše pak jednoduchá omítka.

Směrem do Poštovní ulice jsou domy sdruženy vysazenou korunní římsou. Do Zahradní ulice se v úrovni nejvyššího patra nachází terasa. Působivým motivem jsou pásová okna zvláště v místě nároží. Konstrukční dvojtrakt a dispoziční trojtrakt s dvojramennými schodišti v rizalitech do dvora.

Ve 30. letech sídlila v domě Ředitelství přívozské rafinerie olejů. 

Podle dochovaných záznamů se Eduard Zimmlich a jeho žena Alice v roce 1940 vystěhovali do Prahy, odkud byli odvezeni nejprve v roce 1943 do Terezína a poté v roce 1944 do koncentračního tábora Auschwitz, kde oba zahynuli. 

Zdroje a další informace:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *