Ostravská zoologická vznikla z iniciativy horníků jámy Zárubek a Alexandr jako zookoutek v sadu Maxima Gorkého v Kunčičkách. Vzhledem k velké oblíbenosti a vysoké návštěvnosti se zoo v roce 1960 přestěhovala do parku Stromovka ve Slezské Ostravě. 


Zrod zoo

Začátky zrodu ostravské zoologické zahrady sahají do roku 1948, kdy v rámci celostátní akce „30 milionů hodin pro republiku“ vybudovali horníci jámy Zárubek a Alexander na devastovaném pozemku o rozloze 6,5 ha v Kunčičkách sad, který měl sloužil k odpočinku a osvěžení po namáhavé práci.

Za finanční podpory závodní rady Dolu Zárubek, která darovala 60.000 Kčs a z prostředků dárců byly vysázeny stovky stromů a okrasných keřů. Horníci zde odpracovali 12.300 brigádnických hodin. První strom zasadil tehdejší primátor Ostravy Josef Kotas. Park, který dostal název Sad Maxima Gorkého, byl již na konci roku 1948 zhruba upraven a stal se vyhledávaným koutkem přírody v těsné blízkosti šachty.

V následujícím roce hornický penzista Bohumil Vítek a řada dalších nadšenců začali oživovat park drobnými expozicemi domácích zvířat, ptáků a jiných drobných zvířat, např. liškami, pávem, srncem nebo expozicí bažantů.  Tato iniciativa byla impulzem pro vybudování zookoutku. Sad převzal do správy Oblastní zemědělský komunální podnik v jehož čele stanul dříve zmíněný (původce myšlenky zoo) Bohumil Vítek. V následujících dvou letech zde občané odpracovali 22.000 brigádnických hodin a nákladem 150.000 Kčs byl v parku vybudován oficiální zookoutek. 

50. léta

V lednu 1951 Ostravu navštívili zástupci Ministerstva informací a osvěty, aby zkoumali možnost založení zoologické zahrady v Ostravském kraji. Zookoutek měl v Kunčičkách prozatímně zůstat do doby, než se najde vhodné místo pro vybudování nové zoo. Ihned se začalo s výstavbou medvědince a postupně také výběhů pro zvířata, kotců pro kožešinovou zvěř, voliér, stájí, hospodářských budov a skladišť, byl vybudován hudební pavilon a areál byl oplocen. Během let 1951 a 1952, kdy se zookoutek v kunčickém sadu postupně měnil na zoologickou zahradu, bylo na stavbě odpracováno přes 30.000 brigádnických hodin. 

Jednání o založení zoo v Ostravě, která se vedla od roku 1951 (26. října 1951 schválena první zřizovací listina) byla v květnu 1953 uzavřena a ostravská zoologická zahrada byla oficiálně založena usnesením Národního výboru města dne 22. května 1953. Tím vyvrcholila společná snaha a obětavost ostravských občanů, jak píše dobový tisk. 

V roce 1953 navštívilo kunčickou zoo již 80.000 návštěvníků. Zoo byla stále oblíbenější, takže návštěvnost narostla až na 190.000 návštěvníků. Plocha zoo již nestačila pojmout větší návštěvnost a současně se stále rozrůstala o nové expozice zvířat. V roce 1956 bylo v Kunčičkách 760 kusů zvířat (mimo akvarijních ryb). 

Plánek kunčické zoo, zdroj: zoo-ostrava.cz

Nové umístění

Od roku 1953 se hledala pro zoo nová lokalita. Mezi vhodné lokality byla vybrána čtyři místa – Stromovka ve Slezské Ostravě, Bělský les v Zábřehu, lesní partie v Radvanicích, prostor u Vřesiny a později ještě oblast povodí Odry mezi Svinovem a Přívozem. Během rozhodování se u vytypovaných lokalit zvažovala všechna pro a proti. Postupně z rozhodování vypadla lesní partie v Radvanicích (smrková monokultura s nedostatkem vody a nevýhodnými dopravního podmínkami), prostor Bělského lesa (přestárla smrková monokultura s nevhodnými vodními podmínkami, navíc zájmový prostor vodáren), povodí Odry (časté záplavy, spodní voda a mlhy). V rozhodovací procesu zůstaly poslední dva prostory  – prostor u Vřesiny a Stromovka ve Slezské Ostravě. 

V květnu 1955 došlo po konferenci odborníků k rozhodnutí umístit zoo do prostoru Stromovky, mmj. pro její krásný přírodní park. Toto rozhodnutí jako správné podpořil také tehdejší ředitel pražské zoologické zahrady Dr. Purkyně. V listopadu 1956 došlo k určení stavebního obvodu pro výstavbu zoologické zahrady. V roce 1957 byly zahájeny výkupy a převody pozemků a bylo započato s výstavbou. Do roku 1969 bylo vykoupeno, převedeno nebo darováno zoologické zahradě 55 parcel v celkové rozloze téměř 80 ha.

Ve Stromovce byla zahájena výstavba, podle projektu zpracovaného Stavoprojektem v Ostravě v objemu 12 milionů Kčs. Na zpracování investičního úkolu se hlavně podílel ing. Ed. Galuška, který zpracoval také maketu celého komplexu zoo. Výstavba začala budováním hospodářské části, komunikací a zázemím, v roce 1958 byl jako první postaven medvědí pavilón. V ostravských podnicích vznikl také závazek odpracovat dalších 50.000 brigádnických hodin a dodat materiálovou podporu. 

60. léta

V jarních měsících roku 1960 byla Stromovka tak připravena, že začalo postupné přemisťování zvířat z Kunčiček do zatím dřevěných staveb. Ostravská zoo byla v den 15. výročí osvobození Ostravy a na 1. máje otevřena pro veřejnost.

Za pomoci veřejnosti, podniků i společenských organizací byly v akci „Z“ dále budovány nové pavilony a ohrady. Ačkoliv byla Stromovka rozkopána a prakticky jedno velké staveniště, dosáhla průměrné roční návštěvnosti 200.000 návštěvníků. 

Druhá fáze výstavby

V další fázi výstavby, která trvala do roku 1965 byly vybudovány základy zoologické zahrady jak v hospodářské, tak výstavní části. V těchto letech zoologická zahrada začala působit kulturně i výchovně. Pedagogové oceňovali přínos zoo jako instituci pro ochrany přírody a osvětovou činnost, zejména pro děti. 

Citace z článku Přátelé z říše zvířat od Marcela Mareše, uveřejněného ve Světu práce: „soustavná péče o zvířata má pro děti zvláštní výchovný význam. Hračku lze odložit a zapomenout na ni. Na svěřené zvíře zapomenout však nelze. Děti pečující o zvířátka, mají dětství citově bohatší a zvykají si záhy na povinnosti…“

Třetí etapu vývoje zoologické zahrady v Ostravě charakterizuje pokračující výstavba, modernizace a obnova postavených zařízení a postupná likvidace provizórií. Byly prováděny terénní úpravy, budovány nové pavilony a expozice, rozšiřovány vodní plochy, vybudován nový vstup do zoo a obecně kultivováno prostředí zoo. 

Postupně se vytvářejí chovné páry i skupiny zvířat s cílem jejich omlazování a to i za cenu dočasného snížení počtu chovných zvířat nebo druhové skladby. Cílem bylo za osamocené jedince získat nová vzácná zvířata a odchovávat mláďata. 

Hodnota majetku zoo od rou 1966 do roku 1973 vzrostla z 8,7 mil. na 15,3 mil. Kčs a hodnota zvířat z 383 tisíc na 1.323.000 Kčs. Návštěvnost zoo dosahovala téměř pravidelně čtvrt milionu návštěvníků. 

Zvířectvo

V 60. letech zůstávala v zoo s malými obměnami zvířata přestěhována z Kunčiček nebo zvířata dodána z Československého cirkusu nebo dovezena z jiných zoologických zahrad. Mezi chovanými zvířaty bylo tehdy hodně osamocených nebo přestárlých kusů. Nejcennějším chovancem byl indický slon „Pepík“, darovaný Vietnamskou republikou. 

V lednu 1965 se v ostravské zoo chovalo 146 savců v 52 druzích, 234 ptáků v 45 druzích a 8 plazů v 5 druzích. 

Ostravská zoologická zahrada se zaměřila na výměnu a doplňování především šelem a to jak pro jejich návštěvnickou přitažlivost, tak také proto, že dospívání těchto zvířat netrvá příliš dlouho. Zoo potřebovala nová mláďata, aby mohla získávat jiné vzácné zvířata, protože tehdejší devizový příděl umožňoval přes pražskou zoo získat ročně jen jedno běžné zvíře nebo několik ptáků. Za vagón běžné zvěře nebo osamocených kusů (76 ptáků a 30 savců) byl získán pár mladých jaguárů.

Průběžně získané zkušenosti vedly k definitivnímu závěru: orientovat se na získávání mláďat, která v chovu ještě nikdo nevyzkoušel. Získána mláďata odrostla a jejich odchod umožnil obnovu chovných párů i postupné získávání nových a cennějších druhů zvířat. 

V roce 1973 chovala zoologická zahrada 226 savců v 45 druzích, 402 ptáků v 56 druzích a 8 plazů ve 4 druzích. Zoo měla plochu 104 ha, z níž pro expozice byla využita necelá jedna třetina. 

Myšlenka vybudovat v Ostravě zoo nalezla u občanů místních i ze širokého okolí podporu, což dokazuje skutečnost, že zoo od jejího založení v roce 1953 do konce roku 1972 navštívilo přes 4 milionů návštěvníků.

Plánek ostravské zoo, 70. léta, zdroj: zoo-ostrava.cz
Plánek ostravské zoo, 70. léta, zdroj: zoo-ostrava.cz

Zdroje a další informace: 

Faktografické údaje jsou čerpány z publikace „Zoo Ostrava, vydání k 20. výročí založení zoo Ostrava„, 1973

Informace historicky mladší a informace o chovu zvířat získáte: