Budova Revírní bratrské pokladny

Rozsáhlý komplex administrativní budovy a dvou obytných domů na půdorysu písmene E, postavený v letech 1924 – 1928 podle projektu architektů Františka Koláře a Jana Rubého.

Symetricky komponovaný soubor tří objektů s kuboexpresionisticky formovanými fasádami se zachovalým vestibulem, hlavním schodištěm, velkým sálem a světly v druhém patře. 

Revírní bratrská pokladna začala úřadovat v nových prostorách dne 19. prosince 1925. Velmi účelné zařízení této budovy umožnilo zavést organizaci služby podle zásad rychlého a úsporného úřadování. Revírní bratrská pokladna v Mor. Ostravě tak šlo nazvat vzorem sociálně-pojišťovacího ústavu. 

Revírní bratrská pokladna v Mor. Ostravě

Revírní bratrská pokladna (RBP) v Mor. Ostravě zajišťovala nemocenské, invalidní, starobní, vdovské a sirotčí pojištění dělníků v ostravsko-karvinském kamenouhelném revíru (a železárnách Báňské a hutí společnosti v Třinci a v Karlově Huti).

RBP v Mor. Ostravě zahájila svou činnost 1. ledna 1923 prováděním likvidace 12 závodních bratrských pokladen sídlících v jejím obvodu a jejich sloučením v jeden ústav. Dne 1. ledna 1924 převzala RBP provádění nemocenského pojištění a soustředila nemocenská oddělení všech likvidujících závodních bratrských pokladen v úřadovně RBP, která byla provizorně umístěná v obytné budově v Moravské Ostravě. Od 1. října 1924 byla ukončena působnost závodních bratrských pokladen, takže i agendy pensijních oddělení těchto pokladen přešly úplně na RBP.

Zdroje a další informace:

z publikace Mor. Ostrava a Ostravsko-karvínský kamenouhelný revír, 1930
Budova RBP na kresbě z publikace Mor. Ostrava a Ostravsko-karvínský kamenouhelný revír, 1930

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *