Vypuknutí druhé epidemie cholery 9. 7. 1849

Dne 9. července 1849 vypukla v Moravské Ostravě podruhé epidemie cholery, poprvé zasáhla město 19. 12. 1831, jež v průběhu srpna nabývala na intenzitě. Městský lékař Nikodém Kroczek informoval vedení města o dopadu nákazy a o příčinách jejího šíření zejména v nejnižších sociálních vrstvách.

Více informací zde